Disclaimer (Dutch version)

Disclaimer voor DutchStreetMagazine
Dutch Street Magazine, hierna te noemen DSM, verleent u hierbij toegang tot dutchstreetmagazine.com en dutchstreetmagazine.nl  ("de website") en publiceert hier ter informatie en vermaak teksten, afbeeldingen en andere materialen voor particuliere, niet-commerciële doeleinden.
DSM behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
DSM spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van DSM.
Gebruikers leveren zelf de inhoud aan op de website. DSM oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via mail. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan DSM nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij DSM en haar gebruikers.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van DSM en haar gebruikers, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.
Auteursrechten van de foto blijven bij de fotograaf, maar door het inzenden van een foto, geeft de fotograaf Dutch Street Magazine toestemming om deze foto rechtenvrij en kosteloos te gebruiken in exposities en in publicaties (met vermelding van de fotograaf), zowel in print als online.​​​​​​​
Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Back to Top